Speciale themavergadering Bereikbaarheid

6 februari 2020

Themavergadering Gebiedscommissie 6 februari 2020

De Gebiedscommissie Hoek van Holland organiseert op 6 februari vanaf 20.00 uur een speciale themavergadering over de werkzaamheden voor de verbetering van bereikbaarheid van het dorp: Metro aan Zee (doortrekking Hoekse Lijn), Verkeerscirculatie Hoek van Holland en Ontsluiting Oude Hoek. De vergadering vindt plaats in de grote zaal van De Hoekstee.

  • AGENDAPUNT 1 Ruud Langeveld, Omgevingsmanager Metro aan Zee en wijknetwerker Gemeente Rotterdam, geeft een stand van zaken over de werkzaamheden Metro aan Zee.

Op verschillende plekken in het gebied zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de doortrekking van de metro naar het strand begonnen. Zo worden strandvoorzieningen, zoals de EHBO, op dit moment verhuist naar een andere plek en zijn ook de werkzaamheden aan de kabels en leidingen begonnen. Tijdens de Themavergadering van de Gebiedscommissie geven het projectbureau Hoekse Lijn en de gemeente Rotterdam weer een update over de aankomende werkzaamheden.

  • AGENDAPUNT 2 Peer Cox – projectmanager Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam ligt de plannen Verkeerscirculatie Hoek van Holland toe.

De plannen om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de drukke zomermaanden beginnen vorm te krijgen. U krijgt de laatste inzichten over de verkeerscirculatie en de maatregelen die voorzien zijn in 2020. Ook krijgt u een beknopte toelichting over de mobiliteitsvisie voor Hoek van Holland, waarvoor de onderzoeken en overleggen met betrokkenen zijn gestart.

  • AGENDAPUNT 3 Annemiek Groenewoud en Hans Baggerman, respectievelijk projectmanager en adviseur mobiliteit van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam presenteren het ontwerp verkeersontsluiting Oude Hoek

In 2019 hebben bewoners en ondernemers meegedacht over het verbeteren van de bereikbaarheid van de Oude Hoek. Op basis van reacties op de verschillende mogelijke ontwerpen, die door de gemeente zijn gepresenteerd, is de afgelopen maanden toegewerkt naar één voorkeursvariant. Deze wordt tijdens de themavergadering aan u toegelicht en met u besproken.