Stichting Fort aan den Hoek van Holland


Stichting Fort aan den Hoek van Holland is beheerder van het Nederlands Militair Kustverdedingsmuseum. In dit museum vertellen we het verhaal van de kustverdediging, in het bijzonder die van Hoek van Holland. In deze Hoekse kustverdediging zijn vijf periodes te onderscheiden :

1) Vanaf de ingebruikname van het fort tot de Eerste Wereldoorlog (1889-1914)
2) De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
3) Het interbellum (1918-1940)
4) De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
5) De Koude Oorlog (1947-1991)

Als u een bezoek brengt aan ons museum, vertellen we u graag wat zich in welke periode heeft afgespeeld in Hoek van Holland en omgeving. De twee bunkers waarin wij gevestigd zijn, de Bremen en de Hamburg, zijn elk ingericht naar een bepaalde periode.

Op onze websites treft u meer informatie aan over deze bijzondere gebeurtenissen;

https://www.forthvh.nl/ & https://www.vestinghoekvanholland.nl/