Conferentie Toerisme - 7 juni 2021

Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats

Op mooie zomerdagen is Hoek van Holland dé plek om te ontspannen op het strand of af te koelen in zee. Maar Hoek van Holland is ook de rest van het jaar meer dan een bezoek waard. De ligging aan de Nieuwe Waterweg, het militair erfgoed, de imposante Maeslantkering en de prachtige wandelpaden – voor jong en oud is er vier seizoenen per jaar genoeg te beleven.

Toerisme helpt bij het levendig houden van het dorp. Tegelijkertijd is het voor veel Hoekenezen belangrijk het dorpse karakter te behouden.  De gemeente Rotterdam wil daarom de juiste balans vinden tussen enerzijds het verbinden en versterken van de unieke kenmerken van Hoek van Holland en anderzijds het behoud van het dorpse karakter. Dat kunnen we niet alleen. Daarom willen we u graag uitnodigen om op 7 juni deel te nemen aan de digitale Conferentie Toerisme.

Aanleiding voor deze conferentie is het TROP: het Toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief dat in 2019 door het Rotterdams College is vastgesteld. In dit document zijn alle kansen en ambities voor Hoek van Holland verzameld ter versterking van toerisme en het dorp zelf. In 2021 gaan we van start om samen met alle betrokkenen invulling te geven aan die kansen en keuzes te maken in de uitvoering. Ten grondslag hieraan ligt de Uitvoeringsagenda; die presenteert het College in het najaar aan de Gemeenteraad.

Doel & programma

Tijdens de plenaire opening wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken rond het TROP en geïnspireerd door een gastspreker over kwalitatief toerisme. Vervolgens gaan we uiteen in vijf deelsessies, om per thema de verdieping op te zoeken. De thema’s zijn:

1. Strand

2. Natuur en toeristische ontwikkeling

3. Nationaal Park Hollandse Duinen

4. Cultuur en geschiedenis

5. Toerisme en het leven in Hoek van Holland

Laat in een reactie weten naar welk thema uw voorkeur uitgaat om verzekerd te zijn van een plek. Dit kan via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Verdere details over het programma volgen zo spoedig mogelijk, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

DOWNLOAD HIER DE UITNODIGING VAN DE WETHOUDER.