Wethouder brengt bezoek aan Brinkplein

Op woensdag 31 juli kregen enkele ondernemers op het Brinkplein bezoek van een bestuurlijke delegatie met o.a. wethouder van Gils (Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten).

Samen met een delegatie van het bestuur van ondernemersvereniging Hoek van Holland en een delegatie van de gebiedscommissie Hoek van Holland besprak men de wensen en werd er gekeken naar de toekomstige herontwikkelingsmogelijkheden om van het Brinkplein echt een ‘dorpskern’ te creeren dat past bij een 4-seizoenenbadplaats van deze tijd.

Uiteraard houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen en zodra er concretere plannen zijn hoort u dat het eerste van de ondernemersvereniging.