BESTUURSWISSELINGEN

Wim van Leeuwen en Andreas Tabor treden toe tot het bestuur

Vorige week vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats in MIJN Torpedoloods.
Tijdens de ALV werd het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de ondernemersvereniging. Tevens nam het bestuur na 4 jaar afscheid van penningmeester Stephanie Vrolijk. 
Wim van Leeuwen (Oostveenzicht BV) volgt haar op als penningmeester. Kimberley de Jong had al eerder afscheid genomen van het bestuur en wordt opgevolgd door Andreas Tabor (MIJN Torpedoloods & Hotel Amerika) in de functie van algemeen bestuurslid.