Project H6-weg

Rotonde Haakweg-Hoeksebaan-Slachthuisweg opgeleverd

Sinds een aantal weken is de rotonde opgeleverd aan de Haakweg-Hoeksebaan-Slachthuisweg.

Met de komst van de rotonde geldt er, ten opzichte van de oude situatie, een voorrangsregeling voor alle verkeersdeelnemers op de rotonde. De eerste reacties zijn positief!

Het aanbrengen van het vrij liggend fietspad langs de Slachthuisweg, de asfaltwerkzaamheden op de spoorwegovergang en de werkzaamheden aan de spoorbomen en beveiliging, vinden later dit jaar plaats. Fietsers maken voor het oversteken van het spoor dus nog gebruik van het oude fietspad. De rotonde is onderdeel van het project H6-weg, dat na jaren van voorbereiding begin dit jaar in uitvoering is gegaan en die Hoek van Holland een volledige tweede ontsluiting zal geven. De aanpassing van de kruising tot een rotonde, waarop de H6-weg wordt aangesloten, verbetert de verkeerssituatie. Het is overzichtelijker, veiliger en het verkeer stroomt beter door. Voor meer informatie over het project H6-weg klikt u op de knop hieronder.