Kringloopcentrum Hoek van Holland


Het Kringloopcentrum Hoek van Holland is een stichting zonder winstoogmerk. Ieder jaar schenken wij aan een of meerdere goede doelen in de regio. Daarnaast staan wij voor het volgende:

 

- Hergebruik van goederen in Hoek van Holland, bevorderen door deze in te zamelen, op te knappen en te verkopen;

- Upcycling en recycling van goederen;

- Het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen bij ons welkom is als opstapje naar een baan of om gewoon lekker bezig te zijn;

- Aanbieden van stageplaatsen;

- Een plek om elkaar te ontmoeten.

 

Contactpersoon namens het Kringloopcentrum Hoek van Holland voor de ondersnemersvereniging is de heer Henny Game.